BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

[COMING SOON – REGISTRATION ONLY] Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số...

    Nhằm tiếp tục thúc đẩy và mở rộng mạng lưới chuyên gia tư vấn, giải pháp về chuyển đổi số, ngày 10/6, Chương trình tổ chức 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̉𝒐 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏...

Nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho DNNVV tại Thành phố Hải Phòng

Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động của Chương trình, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với Dự án USAID LinkSME và UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị “Chuyển đổi số cho DNNVV thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải pháp”. Hội nghị đã thu hút...

Năm yếu tố thành công cho chiến lược Chuyển đổi số của doanh nghiệp

Tại Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội – Thách thức và giải pháp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND Tỉnh Ninh Thuận tổ chức ngày 21/04/2022 vừa qua. Ông Đỗ Hoàng Hải đã có phần chia sẻ về “05 yếu tố thành công […]