BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Động lực nào để doanh nghiệp thật sự đi vào chuyển đổi số và nên chuyển đổi...

Đó là câu hỏi đến từ cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã được đặt ra cho các chuyên gia tại phiên thảo luận bàn tròn – Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 26/5/2022 với sự tham dự của ban lãnh đạo […]