BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Chuyển đổi số – Cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp...

  Trong thời đại “chung sống với Corona”, không chỉ việc số hóa các nhà máy trở nên bức thiết, mà xu hướng số hóa trong chuỗi cung ứng nói chung sẽ ngày càng gia tăng. Vì vậy, cần phải thực hiện trực quan hóa, cơ giới hóa và tự động hóa các hoạt động […]

Tác động của Chuyển đổi số với xã hội hiện nay

Chuyển đổi số đang tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo ngành về tác động xã hội của nó. Khi số hóa phá vỡ xã hội sâu sắc hơn bao giờ hết, mối quan tâm ngày càng tăng về […]

Động lực nào để doanh nghiệp thật sự đi vào chuyển đổi số và nên chuyển đổi...

Đó là câu hỏi đến từ cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã được đặt ra cho các chuyên gia tại phiên thảo luận bàn tròn – Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 26/5/2022 với sự tham dự của ban lãnh đạo […]

Năm yếu tố thành công cho chiến lược Chuyển đổi số của doanh nghiệp

Tại Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cơ hội – Thách thức và giải pháp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND Tỉnh Ninh Thuận tổ chức ngày 21/04/2022 vừa qua. Ông Đỗ Hoàng Hải đã có phần chia sẻ về “05 yếu tố thành công […]