BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

[COMING SOON – REGISTRATION ONLY] Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số...

    Nhằm tiếp tục thúc đẩy và mở rộng mạng lưới chuyên gia tư vấn, giải pháp về chuyển đổi số, ngày 10/6, Chương trình tổ chức 𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̉𝒐 𝑷𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒍𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏...

Chuyển đổi số – Cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng của doanh nghiệp...

  Trong thời đại “chung sống với Corona”, không chỉ việc số hóa các nhà máy trở nên bức thiết, mà xu hướng số hóa trong chuỗi cung ứng nói chung sẽ ngày càng gia tăng. Vì vậy, cần phải thực hiện trực quan hóa, cơ giới hóa và tự động hóa các hoạt động […]

Tác động của Chuyển đổi số với xã hội hiện nay

Chuyển đổi số đang tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo ngành về tác động xã hội của nó. Khi số hóa phá vỡ xã hội sâu sắc hơn bao giờ hết, mối quan tâm ngày càng tăng về […]

Động lực nào để doanh nghiệp thật sự đi vào chuyển đổi số và nên chuyển đổi...

Đó là câu hỏi đến từ cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã được đặt ra cho các chuyên gia tại phiên thảo luận bàn tròn – Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Thành phố Hải Phòng vào sáng ngày 26/5/2022 với sự tham dự của ban lãnh đạo […]

Nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho DNNVV tại Thành phố Hải Phòng

Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động của Chương trình, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với Dự án USAID LinkSME và UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị “Chuyển đổi số cho DNNVV thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải pháp”. Hội nghị đã thu hút...

Rào cản và khó khăn của doanh nghiệp khi chuyển đổi số

Tháng 12/2021, trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ […]...