BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Nguyen Van A

CN.2022.44

Test

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia tư vấn hỗ trợ CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: 5-10 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 0
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 0
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Bán buôn, bán lẻ
Giới thiệu
Kinh nghiệm tư vấn

Chưa có kinh nghiệm tư vấnc

Quá trình công tác

Chưa có quá trình công tác

Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia

Không có đánh giá nào

Các chuyên gia khác

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Ban cố vấn Học viện Đào tạo DNNVV Việt Nam Phó Trưởng ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực - Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố.

Chưa có đánh giá
CN.2023.36

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Nghiệp vụ quản lý

Đỗ Hoàng Hải

Giám đốc

Chưa có đánh giá
CN.2022.40

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu