BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
 • Nghiệp vụ tư vấn
 • Tư vấn chiến lược CĐS
 • Số năm kinh nghiệm

Hoàng Hùng

DN.2022.45

kế toán

Lĩnh vực chuyên môn: Chuyên gia Tư vấn chiến lược CĐS

Chưa có đánh giá
 • Số năm kinh nghiệm tư vấn: 0-5 năm
 • Số dự án CĐS tiêu biểu: 1
 • Số ấn phẩm đã xuất bản: 1
 • Nghiệp vụ tư vấn chính:
  Con người & tổ chức
  Quản lý rủi ro & an ninh mạng
 • Ngành, lĩnh vực có kinh nghiệm:
  Thiết kế mỹ thuật , Thực phẩm đồ uống
ghfh
Kinh nghiệm tư vấn
Tên dự án Thời gian triển khai Phạm vi dự án Kết quả hoạt động
New 2010 việt nam khóa
Quá trình công tác
Đơn vị công tác Thời gian làm việc Vị trí Mô tả
tran hà linh 2021 kế toán Học lây chứng chỉ
Quá trình học tập
Tên bằng Loại bằng Thời gian Tên trường Quốc gia
Mai Hà Linh Khá 2021 IT Viet nam

Không có đánh giá nào

Các công ty đã yêu cầu dịch vụ

HẢi linh

Yêu cầu ngày: 25 tháng 08, 2022

Chưa có đánh giá

Các chuyên gia khác

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
CN.2023.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
DN.2023.35

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ