Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, để hỗ trợ các DN tổ chức lại, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tìm kiếm các thị trường mới để thích ứng và phát triển. Chương trình và Dự án USAID LinkSME triển khai Gói hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Đối Tượng

Các doanh nghiệp muốn thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới.

Ưu Tiên

Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh hàng tiêu dùng, có thị trường xuất khẩu mục tiêu là Hoa Kỳ hoặc Châu Âu hoặc ASEAN; có nhân sự hoặc cam kết xây dựng đội ngũ nhân sự về thương mại điện tử xuyên biên giới.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Cục Phát triển Doanh nghiệp x ASEAN ACCESS

Hỗ trợ tham gia quảng bá hình ảnh trên Cổng thông tin trực tuyến về thương mại và tiếp cận thị trường các nước ASEAN, kết nối các đối tác trong khu vực ASEAN (ASEAN ACCESS)

Amazon Global Selling Việt Nam

Cung cấp hỗ trợ chuyên sâu và tư vấn trực tiếp 1-1 để đưa sản phẩm tới thị trường quốc tế qua thương mại điện tử xuyên biên giới:
– Đào tạo về kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới
– Hỗ trợ lên kế hoạch kinh doanh
– Hỗ trợ đăng ký tài khoản
– Tư vấn tối ưu hóa kinh doanh trong 12 tháng kể từ thời điểm gian hàng bắt đầu hoạt động

Freshdi

– Tư vấn 1-1 về công nghệ xác thực nguồn gốc sản phẩm để quảng bá sản phẩm, tăng sự tin cậy trên thị trường.
– Ưu đãi sử dụng công nghệ