BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải pháp

 • Thời gian

  26 tháng 05, 2022 - 6:00 PM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Trực tiếp

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số , Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp , Dự án USAID LinkSME

 • Địa điểm

  Thành phố Hải Phòng

 • Chia sẻ

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án USAID LinkSME đã xây dựng và triển khai các gói hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong năm 2021.

Nhằm chia sẻ các hoạt động của Chương trình và các kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án USAID LinkSME và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải pháp”.

 • Thời gian: 8:00 – 11:30, Thứ Năm, ngày 26/05/2022;
 • Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Thành phố Hải Phòng;
 • Chủ trì: UBND thành phố Hải Phòng; Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 • Thành phần: UBND thành phố Hải Phòng; Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT); Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Các sự kiện

Thứ Tư - 11:30 am

29

tháng 06
(Sau 604 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Thành phố Đà...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Trực tiếp tại Đà Nẵng
Thứ Tư - 7:00 pm

09

tháng 06
(Sau 989 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

[Chuỗi đào tạo CĐS]_Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Tổ chức Online