BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Đã diễn ra Quan tâm sự kiện này

Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam”

 • Thời gian

  23 tháng 03, 2022 - 6:00 PM (Đã diễn ra)

 • Hình thức

  Tổ chức Online

 • Đơn vị tổ chức

  Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp , Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ

 • Địa điểm

  Online

 • Chia sẻ

GIỚI THIỆU

 

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID LinkSME xây dựng và triển khai gói hỗ trợ tư vấn xây dựng Lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong năm 2021.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm về hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp và phổ biến một số hoạt động của Chương trình trong năm 2022, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Dự án USAID LinkSME tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam”.

          – Thời gian: 15h00 – 17h00, Thứ tư, ngày 24/03/2022

          – Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Quý đại biểu vui lòng đăng ký tại đường link: http://ldp.to/sklotrinhCDS trước ngày 22/3/2022 để tham dự và nhận tài liệu của Chương trình.

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính mời quý Đơn vị/ đại biểu tham dự Hội thảo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các sự kiện

Thứ Năm - 10:00 am

23

tháng 06
(Sau 457 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số cùng chương trình

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Trực tiếp
Thứ Năm - 6:00 pm

26

tháng 05
(Sau 485 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Trực tiếp