BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Grow digital

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp ở quy mô vừa đang tăng trưởng tăng cường ứng dụng giải pháp công nghệ, chuyển đổi số để tăng tốc phát triển. Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, phối hợp với các đối triển khai Gói Tăng tốc Chuyển đổi số (Grow Digital).

Chú ý: Chương trình liên tục cập nhật các hỗ trợ từ các đối tác công nghệ đồng hành triển khai Gói Grow Digital

Đối Tượng

Các doanh nghiệp muốn tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tìm kiếm các thị trường mới để thích ứng và phát triển

Ưu Tiên

Các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực ưu tiên như cơ khí chế tạo, điện tử, nông nghiệp và chế biến nông sản, chế biến gỗ, sản phẩm nội thất, dệt may, dược phẩm, bao bì

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

CMC

– Cử cán bộ kỹ thuật, nhân sự và điều kiện cần thiết để hỗ trợ  tư vấn, đào tạo, hướng dẫn, cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng nền tảng số cho các doanh nghiệp SMEs tham gia Chương trình;

– Miễn phí trải nghiệm sử dụng sản phẩm của CMC Telecom trong thời gian 02 tháng;

– Miễn phí sử dụng 03 tháng các sản phẩm – Hoặc khách hàng được giảm 30% giá trị của Hợp đồng đầu tiên theo đơn giá niêm yết CMC Telecom công bố khi Ký hợp đồng cam kết sử dụng 01 năm.