BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Chuyên gia chuyển đổi số

Bộ lọc
  • Nghiệp vụ tư vấn
  • Tư vấn chiến lược CĐS
  • Số năm kinh nghiệm

Nguyễn Việt Long

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
2023.32

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Đào Trung Thành

Phó tổng giám đốc CÔNG TY TNHH TÁI CẤU TRÚC - CHUYỂN ĐỔI SỐ DR. SME

Chưa có đánh giá
2023.33

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

TS. Hàng Sấm Nang

CEO - Công ty Cổ phần Công nghệ Supersoft

Chưa có đánh giá
2023.34

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Quy trình sản xuất & công nghệ
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chưa có đánh giá
2023.35

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Nguyễn Thị Thanh Uyên

Ban cố vấn Học viện Đào tạo DNNVV Việt Nam Phó Trưởng ban Phát triển Hội viên và Đào tạo Nguồn nhân lực - Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố.

Chưa có đánh giá
2023.36

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Nghiệp vụ quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SUPERSOFT

Chưa có đánh giá
2023.37

Kinh nghiệm:

Vũ Khắc Quyết

CTO

Chưa có đánh giá
2023.38

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Đỗ Hoàng Hải

Giám đốc

Chưa có đánh giá
2022.40

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh
Hệ thống CNTT & quản trị dữ liệu

Cao Minh Việt

Giám đốc công ty tư vấn Greater IP

Chưa có đánh giá
2022.43

Kinh nghiệm: Trên 10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Nghiệp vụ quản lý
Quy trình sản xuất & công nghệ

Nguyen Van A

Test

Chưa có đánh giá
CN.2022.44

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Trải nghiệm khách hàng & bán hàng đa kênh

Hoàng Hùng

kế toán

Chưa có đánh giá
CN.2022.45

Kinh nghiệm: 0-5 năm

Nghiệp vụ tư vấn:
Con người & tổ chức
Quản lý rủi ro & an ninh mạng