BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho DNNVV tại Thành phố Hải Phòng

  • 26 tháng 05, 2022 - 9:48 AM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động của Chương trình, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với Dự án USAID LinkSME và UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị “Chuyển đổi số cho DNNVV thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải pháp”. Hội nghị đã thu hút hơn 150 DN đang hoạt động tại Hải Phòng.

Các diễn giả trình bày tại phần Tọa đàm của Hội nghị

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã được nghe các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm rất thiết thực khi bắt đầu chuyển đổi số, chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất, cũng như các yếu tố để xây dựng lộ trình chuyển đổi số thành công.

Các diễn giả cũng đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất, các khó khăn thách thức và giải pháp triển khai chuyển đổi số thành công.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: