BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Thứ Tư - 11:30 am

29

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Thành phố Đà...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
 • Hình thức : Trực tiếp tại Đà Nẵng
Thứ Năm - 10:00 am

23

tháng 06
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số cùng chương trình

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Năm - 6:00 pm

26

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
 • Địa điểm: Thành phố Hải Phòng
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Hai - 7:00 pm

23

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chương trình đào tạo: Chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp Tỉnh Lạng Sơn

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Tỉnh Lạng Sơn
 • Hình thức : Trực tiếp
Thứ Ba - 5:30 am

17

tháng 05
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên giới”...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Online
 • Hình thức : Trực tuyến qua nền tảng Zoom
Thứ Tư - 6:00 pm

20

tháng 04
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Ninh Thuận
 • Hình thức : Tổ chức offline