BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Sự kiện

Chủ Nhật - 11:46 am

28

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

[Digital Sharing] Thúc đẩy Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tham gia vào kỷ nguyên kinh...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm:
 • Hình thức : Tổ chức Online
Thứ Ba - 4:00 pm

30

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Chuyển đổi số doanh nghiệp truyền thống: Lộ trình và Kế hoạch hành động

 • Đơn vị tổ chức: Công ty Wicom
 • Địa điểm: Phòng A1001, phòng Hội thảo quốc tế Liên Việt, Trường Đại học Ngoại thương, 91 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
 • Hình thức : Tổ chức offline
Thứ Ba - 4:00 pm

30

tháng 03
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo “Phát triển năng lực Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp”

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
 • Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
 • Hình thức : Tổ chức offline
Thứ Tư - 11:00 pm

20

tháng 01
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Hội thảo Chuyển đổi số cho Danh nghiệp nhỏ và vừa cơ hội, thách thức và giải...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm: Khách sạn Grand Sài Gòn, 8 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hình thức : Tổ chức offline
Thứ Tư - 6:00 pm

02

tháng 12
(Đã diễn ra)
Đăng ký tham dự

Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025...

 • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Địa điểm:
 • Hình thức : Tổ chức Online